Een RSS-reader is een online of offline reader waarin de links en previews van artikelen zijn uitgewerkt. Een RSS-lezer wordt ook wel een aggregator voor nieuwslezers genoemd.